کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها

پلن 100 مگ
پلن 1
فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : 10 گیگا بایت
پایداری سرور : % 99.9
کنترل پنل : Cpanel
Subdomain : نا محدود
Ftp Account : نا محدود
Addon Domain : سه عدد
Parked Domain : نا محدود
تعداد ایمیل : نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا (به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
15,000 تومان سالانه
پلن 250 مگ
پلن 2
فضا : 250 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
کنترل پنل : Cpanel
Subdomain : نا محدود
Ftp Account : نا محدود
Addon Domain : سه عدد
Parked Domain : نا محدود
تعداد ایمیل : نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا وردپرس(به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
20,000 تومان سالانه
پلن 500 مگ
پلن 3
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 30 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
کنترل پنل : Cpanel
Subdomain : نا محدود
Ftp Account : نا محدود
Addon Domain : سه عدد
Parked Domain : نا محدود
تعداد ایمیل : نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا وردپرس(به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
30,000 تومان سالانه
پلن 750 مگ
پلن 4
فضا : 750 مگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
کنترل پنل : Cpanel
Subdomain : نا محدود
Ftp Account : نا محدود
Addon Domain : سه عدد
Parked Domain : نا محدود
تعداد ایمیل : نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا وردپرس(به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
40,000 تومان سالانه
پلن 1 گیگ
پلن 5
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : 60 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
کنترل پنل : Cpanel
Subdomain : نا محدود
Ftp Account : نا محدود
Addon Domain : سه عدد
Parked Domain : نا محدود
تعداد ایمیل : نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا وردپرس(به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
50,000 تومان سالانه
پلن 1.5 گیگ
پلن 6
فضا : 1500 مگابایت
پهنای باند : 80 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
کنترل پنل : Cpanel
Subdomain : نا محدود
Ftp Account : نا محدود
Addon Domain : سه عدد
Parked Domain : نا محدود
تعداد ایمیل : نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا وردپرس (به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
35,000 تومان شش ماهه
65,000 تومان سالانه
پلن 2 گیگ
پلن 7
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : 100 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
کنترل پنل : Cpanel
Subdomain : نا محدود
Ftp Account : نا محدود
Addon Domain : سه عدد
Parked Domain : نا محدود
تعداد ایمیل : نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا وردپرس (به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
40,000 تومان شش ماهه
80,000 تومان سالانه
پلن 3 گیگ
پلن 8
فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : 200 گیگابایت
پایداری سرور : % 99.9
کنترل پنل : Cpanel
Subdomain : نا محدود
Ftp Account : نا محدود
Addon Domain : نا محدود
Parked Domain : نا محدود
تعداد ایمیل : نا محدود
+دارای هارد پر سرعت SSD
+استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
+بک آپ گیری بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه انجام میگیرد
+نصب رایگان سیستم های مدیریت محتوا وردپرس (به درخواست شما)
+تحویل آنی پس از پرداخت و بصورت آنلاین
+منابع اختصاصی
40,000 تومان سه ماهه
130,000 تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution