کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

نصب و کانفیگ Whmcs
نصب و کانفیگ Whmcs آخرین نسخه
کانفیگ امنیتی
فارسی سازی بخش مدیریت، کاربری و ایمیل ها
تنظیمات کرون جاب جهت ساخت خودکار محصول
تنظیم یک درگاه بانکی
ساخت ‍پکیج ها به درخواست شما
نصب قالب فارسی و راستچین آخرین نسخه

(این سرویس برای نمایندگان نگین آسیا(سرویس های نامحدود) بصورت رایگان انجام می شود)
100,000 تومان به صورت یک بار